NAUČNÉ STEZKY

RÝMAŘOVSKA

 

  • Naučná stezka STRÁLEK

Výchozím bodem stezky je Geologická lokalita Hrádek u pivovaru Excelent v Rýmařově. Celá trasa až k rozvalinám hradu Strálek měří cca 4 km a je osázena šesti informačními tabulemi.  Na čtyřech tabulích jsou pověsti a historie, které se vztahují ke zřícenině hradu Strálek a města Rýmařov, další jsou zaměřeny na přírodní podmínky lokality. Stezka vede polní cestou a je vhodná i pro rodiny s dětmi.

Ukázka z pověsti o hradu Strálek z 2. Tabule naučné stezky:

            V začínajícím létě roku 1424 vytáhl Jan Žižka se všemi husity proti Zikmundovým posádkám na Moravě. Když vojsko postupovalo Královskou cestou nedaleko Rýmařova, doslechl se obávaný husitský hejtman, že se na blízkém hradě v údolí Černého potoka nachází obrovské množství stříbra a zlata, které pochází z blízkých dolů a na hrad bylo před husity ukryto. Zároveň se dozvěděl, že hrad brání udatný Prokop ze Strálku. Husité neodolali pokušení a na Svatodušní pondělí hrad Strálek oblehli…..

 

 Naučná tabule

 

 

  • Naučná stezka JANOVICE – RABŠTEJN

Výchozím bodem je Janovický zámek, po dlouhá staletí sídlo Harrachů, s budovou zámeckého pivovaru a rozlehlým zámeckým parkem. Odtud stezka pokračuje z části po turistické trase na zříceninu hradu Rabštejn. Z tohoto hradu se zachovaly pouze kameny hradeb, a proto dnes slouží přilehlé skály hlavně horolezcům a turistům jako místo dalekého rozhledu. Celá trasa měří cca 12 Km a je osázena 9-ti informačními tabulemi s tématy:

- Historie Janovického zámku,

- pověst z okolí Janovic,

-přírodní zajímavosti lesa Hochwald,

- přírodní rezervace Pstruží potok,

-  fauna CHKO Jeseníky,

-  informace o CHKO Jeseníky,

- stručná historie,

 - pověsti a popis lokality hradu Rabštejn.

Naučná stezka je svou náročností určena všem kategoriím turistů.

                                                                           

 Vývojové schéma hradu Rabštejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Naučná stezka RYŽOVIŠTĚ – BŘIDLIČNÁ

Nástupním místem v Rýžovišti je prostor za Základní školou v obci. Námětem stezky jsou Informace o historii obce, rýžování zlata v obci, přírodních zajímavostech z okolí obce s příklady fauny a flóry v lokalitě. Můžete se zastavit u 6-ti naučných tabulí. Trasa vede na vrchol kopce Výšina (682 m. n. m.), který je místem dalekého rozhledu po okolí. Po krátké hřebenové části bude klesat do prostoru břidlicových jezírek v Břidličné. V této lokalitě bude na tabulích informace o historii a pověstech okolí a také o fauně a flóře jezírka.

Ukázka z pověsti o jezírku v Břidličné z 5. tabule naučné stezky:

V zatopených lomech nedaleko Břidličné jsou dvě jezírka. U jednoho z nich, vzdálenějšího od cesty žijí mechoví skřítkové, kteří se živí lidským smutkem. Tak se aspoň vypráví odpradávna v pohádce, kterou vymyslela sama Skutečnost. Tento příběh začíná v době, kdy se ještě v lomech těžila břidlice, a skály obývali nezbední permoníci, kteří prováděli lidem všelijaké naschvály. Měli radost, když mohli člověka pořádně potrápit a dokázat mu, že proti jejich neviditelným kouzlům nic nepomůže. Dlouhá léta si ti, kteří v lomech pracovali, stěžovali na nechtěné obyvatele této krajiny a prosili o pomoc samého Vládce zdejších lesů. Nevěděli však, že tento jejich prosby nemůže uslyšet, protože má uši zacpané mechem, který nepropouští lidská přání. Říkalo se, že jen jedenkráte do roka…..

 

 

pozadi_ramce[7].gif