Kam na výlet ....?

 

 • Hrad Sovinec

Sovinec

Provozní doba:    

 Duben, Květen, Červen, Září, Říjen    09:00 - 16:00

 Červenec, Srpen                                  09:00 - 17: 00

Vstupné :  Plné       - 80,--

                  Snížené  - 40,-- Kč    ( děti, studenti, důchodci, ...)                    

 http://www.hradsovinec.cz/ 

 • Hrad Šternberk  

Šternberk

Provozní doba :    

duben :               Víkendy a svátky           10:00 - 17:00                          

květen, červen :   Denně (mimo pondělí)  10:00 - 17:00                       

červenec, srpen : Denně (mimo pondělí) 10:00 - 17:00

září:                    Denně (mimo pondělí)  10:00 - 17:00

říjen :                 Víkendy a svátky           10:00 - 17:00

 

 http://www.hrad-sternberk.cz/ 

 • Městské muzeum Rýmařov

Městské muzeum

Provozní doba :    

Pondělí a Státní svátky                   Zavřeno

Úterý a Sobota                 09:00 - 12:00    13:00 - 17:00                

Neděle                                   -----            13:00 - 17:00 

 

Vstupné :            Dospělí                                           20,-- Kč

                           Studenti, děti (do 15 let), důchodci  10,-- Kč

 

 http://www.muzeumrymarov.cz/ 

 • Rešovské vodopády 

Rešovské vodopády Rešovské vodopády II
   

 

 http://www.vodopady-resov.cz/

 • Vodní nádrž Slezská Harta 

Slezská Harta je rozlohou devátá největší vodní nádrž v České republice. Přehrada se využívá pro výrobu energie, jako havarijní protipovodňová ochrana, pro chov ryb, pro sportovní využití, rybolov,
rekreaci (např. koupání a vodní sporty - jachting).

Vodní nádrž Slezská Harta  

 

 http://www.slezskaharta.eu/ 

 • Krytý bazén Břidličná

Bazén břidličná

 

Provozní doba :  

Pondělí:  14:00 - 20:00                   Vstupné na 90 min.:

Úterý:     14:00 - 18:00                   Děti do 15 let :             25,-- Kč

Středa:   14:00 - 20:00                   Studenti od 15 let :       30,-- Kč

Čtvrtek:  14:00 - 19:00                   Dospělí :                      50,-- Kč

Pátek:    14:00 - 20:00

Sobota:  13:00 - 20:00

Neděle:   13:00 - 20:00

 http://www.mu-bridlicna.cz/ 

 •  Sportovní rybolov

 Sportovní rybolov

Provozní doba :

Květen až srpen:                                 Září a Duben: 

Pondělí:                15:00 - 20:00           Pondělí až Pátek :  15:00 - 19:00

Úterý až Pátek:    11:00 - 20:00           Sobota a Neděle:   11:00 - 19:00

Sobota a Neděle:  10:00 - 20:00

 

 •  Pradědova Galerie U Halouzků

                                                                                                               

Zde můžete shlédnout díla zapsaná v knize rekordů, např: 

 • dřevořezba "Pradědova říše" 6x2,3m                                          Praděd
 • socha Praděda ( výška 10,4 m, váha 15 tun)
 • dřevořezba "Vyznání mé rodné zemi"  36x2 m
 • největší Betlém na světě  (přes 250 figur) 
 • a další........ 

Provozní doba: denně 09:00 - 18:00 hodin 

Vstupné:  děti 3- 15 let                               40,- Kč

              důchodci, studenti, osoby ZTP       50,- Kč

              dospělí                                          60,- Kč

 

Betlém

                          http://www.pradedovagalerie.cz/

 

 • Sopky na Bruntálsku 

V okolí města Bruntálu se nachází několik vyhaslých čtvrtohorních sopek. Většina z nich náleží do skupiny sopek smíšených (stratovulkánů), což znamená, že činnost sopek byla střídavě explozivní a výlevná. Během explozí byla z kráteru vyvrhována láva na větší vzdálenosti, která po utuhnutí dopadla na povrch v podobě nesouvislých sopečných vyvrženin (pyroklastik). Naopak při výlevech lávy z kráterů volně vytékala a tvořila lávové proudy. Sopečné vyvrženiny tvoří většinou sopečný kužel.

Uhlířský vrch (672 m. n. m.) 

Uhlířský vrch

Uhlířský vrch je památka a je jednou z nejmladších sopek na našem území. Má v kuželu lom po bývalé těžbě tufů, používaných k výrobě tvárnic. Převážně písčité tufy obsahují větší sopečné pumy. Lávový proud, který vytékal ze sopky východním a severovýchodním směrem, je tvořen alkalickým čedičem. Nad stěnou stojí malebný kostel Panny Marie Pomocné, což je jednolodní barokní stavba. Byl postaven v letech 1755 – 1758, místo dřevěné kaple z roku 1655. Čtyřřadá lipová alej, která byla vysázena na popud komtura svobodného pána von Riedheim téměř před třista lety, vede na čtvrtohorní sopku Uhlířský vrch.

Z vrcholu této sopky můžeme vidět Praděd – nejvyšší horu Jeseníků a Velký a Malý Kotel. Z jižní strany pak vesničku Moravský Kočov.

 

Velký Roudný (780 m. n. m.) a  

Velký a Malý Roudný

Malý Roudný (771 m. n. m.) 

Velký Roudný je nejvyšší sopka Nízkého Jeseníku. Naposledy byla tato sopka činná před 1-2 miliony lety.

Velký a Malý Roudný tvoří dva nápadné vrcholy nad obcí Roudno. Ze tří lávových proudů Velkého Roudného je nejdelší severovýchodní proud, ve kterém byl zřízen lom na těžbu čediče. Tento lávový proud přehradil v místech dnešní Slezské Harty údolí řeky Moravice, čímž vzniklo velké jezero, do kterého padaly sopečné vyvrženiny. Ty tvořily usazeniny pórovitých tufitů, které se dodnes nacházejí v okolí obce Razové a Karlovce. Tyto tufity se taktéž těžily jako dobrý stavební materiál.
Bruntálské sopky tvoří nápadný a nepřehlédnutelný prvek krajiny Nízkého Jeseníku.

 

Venušina sopka (643 m. n. m.)

Venušina sopka

 

Venušina sopka je přírodní zajímavost nad obcí Mezina, jižně od Bruntálu. Na vrcholu je plochý kráter a boční krátery s lávovými jeskyněmi.  Vrchol sopky tvoří rezavě zbarvené strusky a sopečný písek. Dva lávové proudy vytékaly severovýchodním směrem. Její vrch byl v minulosti zničen těžbou popelovin. Geologicky je sopka tvořena výlevnými hornimami z nichž má největší zastoupení čedič čili bazalt, které jsou pokryty sopečnými vyvrženinami charakteru tufů a tufitů s výskyty tzv. „Sopečných pum“. Venušina sopka je známá i mineralogicky, neboť se v čediči hojně nachází zelený nerost olivín. 

(Městské informační centrum Bruntál)

 

 

 zpět nahoru

pozadi_ramce[7].gif